www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Inženjering  >>  Sigurnosna rešenja

 

Sigurnosna rešenja

 

 

Mi činimo sigurnim Vaše poslovanje

 

Sigurnosna rešenja

 

U doba elektronske komunikacije i nužnosti korišćenja Interneta u modernom korporativnom okruženju posebnu pažnju treba obratiti na sigurnost i dostupnost informacija, koje korisnicima preko lokalne ili javne mreže treba dostaviti u roku od 24 časa. Tehnicom Informatika je sistem integrator sa iskustvom u implementaciji sigurnosnih rešenja u velikim sistemima.

 

Porast broja mobilnih korisnika, potreba za radom od kuće, kao i direktniji pristup informacijama među partnerima traže implementaciju pouzdanih VPN i firewall rešenja. Tehnicom Informatika dizajnira i implementira firewall i VPN rešenja svojih partnera, kao što su Cisco i SonicWall. Sa iskustvom u integraciji sistema i gradnji velikih mreža sa mnogo udaljenih korisnika, dizajnirali smo i implementirali sisteme sa preko 70 udaljenih lokacija.

 

Digitalna informacija je u svom obliku dostupna za reprodukciju i izmenu. Autenitifikacijom i autorizacijom korisnika informacija može da sačuva svoju valjanost i vrednost za poslovanje. Tehnicom Informatika u te svrhe za okruženja koja broje preko 500 korisnika implementira servise svojih partnera, Microsoft-a i Cisco-a. Tehnologije kao što su Microsoft Active Directory, Novell NDS, Cisco NAC i Unified Wireless Network, kao i opensource rešenja u oblasti autentifikacije i autorizacije, su rešenja u kojima naši inženjeri imaju velikog iskustva.

 

Klijentska stanica je česta meta malicioznih namera i njena zaštita antivirusnim software-om je postala obaveza u ozbiljnim informacionim sistemima. Tehnicom Informatika nudi implementaciju AVG antivirusnih rešenja.

 

Sve veća potreba za monitorisanjem saobraćaja u enterprise okruženju i potreba da se reaguje na pretnju ka informacionom sistemu u realnom vremenu, traži moderne inteligentne sisteme koji diferenciraju sadržinu toka digitalne informacije. Rešenja našeg partnera IBM ISS obuhvataju sisteme za monitorisinje mreže kao i sisteme za prevenciju upada. Veliki klijenti Tehnicom Informatike u ovoj oblasti su Telekom Srbije i grad Niš.

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL