www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Inženjering  >>  Računarske mreže

 

Testiranje i instalacija računarskih mreža

 

 

Strukturni kablovski sistemi i dizajn računarskih mreža

 

Testiranje i instalacija računarskih mreža

 

Pravilno osmišljena i isprojektovana računarska mreža osnova je efikasnog i pouzdanog rada umreženih računara, potpunog upravljanja mrežom, kao i brze i lake proširivosti mreže.

 

Na osnovu unapred definisanih potreba klijenata, tehničkih uslova objekta i trenutno aktuelne tehnologije, izrađuje se idejno rešenje, koje se u kasnijim fazama razradjuje kroz glavni, izvođački i projekat izvedenog stanja. Pri izradi glavnog projekta se, na osnovu idejnog projekta, vrši optimizacija tehnologija i predlažu mrežni uređaji u cilju dobijanja optimalnih rešenja. Glavni projekat sadrži tačnu specifikaciju potrebnih mrežnih uređaja i potrebnog softvera. U izvođačkom projektu se daje tačna specifikacija tehničkog izvođenja potrebne infrastrukture, sa definisanim potrebnim materijalom. Pri izradi projekta izvedenog stanja daje se opis urađenih radova, uz detaljnu tehničku specifikaciju konfiguracije svih mrežnih uređaja i korišćenih protokola.

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL