www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Fiskalni program  >>  TELENOR kartice

www.telenor.rs

www.telenor.rs

SIM kartice TELENOR

Elektronski obrazac

strelica

 

(samo za ovlašćene

distributere i servisere

Tehnicom Informatike)

 

Poštovani korisnici,

 

U okviru  distributivno-servisne mreže  Tehnicom Informatike možete (počev od  02.11.2009) da sklopite Ugovor za korišćenje tarifnog paketa "Mobilni terminali 10 - fiskalne kase" (SIM-GPRS kartice mobilnog operatera Telenor za GPRS prenos podataka iz fiskalne memorije kase do Poreske uprave).

 

Osnovne karakteristike ovog paketa:

 

 • trajanje ugovorne obaveze za korišćenje paketa je  24 meseca  (u slučaju defiskalizacije, ugovorna obaveza prestaje bez nadoknade Telenoru);

 • cena mesečne pretplate je  290,00 din  (bez PDV-a i PUMT-a).

 

 

Za sklapanje ugovora za korišćenje ovog tarifnog paketa, neophodno je da pripremite sledeću dokumentaciju:

 

 1)  Rešenje o upisu u registar privrednih subjekata izdato od strane Agencije za privredne registre (kopija)

 2)  Karton deponovanih potpisa izdat od poslovne banke (kopija)

 3)  Potvrdu o izvršenoj registraciji sa PIB brojem - poreski identifikacioni broj izdat od Republičke uprave javnih prihoda (kopija)

 4)  Ličnu kartu potpisnika ugovora (kopija)

 5)  Pečat za overu Ugovora i posebnih uslova ugovora

 6)  Ovlašćenje za lice koje nije direktor, zastupnik bez ograničenja ili prokurista na memorandumu, overeno i pečatirano

 

 

Jedino uz  KOMPLETNO dostavljenu dokumentaciju  možete da uđete u proceduru sklapanja ugovora, koja podrazumeva:

 

 1. proveru  da li ste po nekoj osnovi ostali dužni kompaniji Telenor (ako ste po bilo kojoj osnovi dužni, nećete moći da sklopite ugovor o korišćenju paketa). Provera traje  30-60 minuta  i vrši se  svakog radnog danaod  08:00 h  do  16:00 h.
   

 2. sklapanje ugovora - Ako uspešno prođete proveru, distributer/servis će u roku od  24 h  dobiti karticu i pripremljene ugovore na Vaše ime, koje ste u obavezi da potpišete i pečatirate. Od svog distributera/servisera dobićete sledeću dokumentaciju:
   

  • GSM ugovor - potpisujete i pečatirate 3 primerka, jedan ostaje Vama;

  • Opšte uslove ugovora - jedan primerak, koji ostaje Vama;

  • Ugovor o korišćenju dodatne usluge: GPRS - potpisujete i pečatirate 4 primerka, dva primerka ostaju Vama.
    

 3. aktivaciju - Nakon što potpišete ugovore, predviđeno vreme aktivacije ovog tarifnog paketa (SIM kartice) je  24 h.  Aktivacija se vrši samo ako dokumentacija u potpunosti ispunjava zahteve kompanije Telenor.

 

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL