www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  Komunalne delatnosti  >>  Urbanistički planovi

 

Komunalne delatnosti lokalne samouprave

 

Evidencija i praćenje urbanističkih planova

 

linija

 

Softversko rešenje obuhvata vođenje evidencija urbanističkih planova sa praćenjem realizacije po fazama, evidenciju ugovora i aneksa po investitorima sa praćenjem statusa ugovora, fakturisanje, formiranje pratećih izveštaja, automatsko knjiženje dokumentacije i Glavnu knjigu.

 

Da bi softver funkcionisao pravilno, neophodno je najpre podesiti sve parametre (vrste dokumenata, vrste podataka, plan knjiženja) i popuniti sve šifarnike (poslovni partneri, artikli-usluge, vrste planova, faze izrade, poreske stope) odgovarajućim podacima.

 

Urbanizam - slika 1

 

Urbanizam - slika 2

 

Evidencija ugovora podrazumeva unos podataka o godini, datumu i broju ugovora, podatke o investitorima - naručiocima posla,
broju i datumu ugovora investitora, ugovorenoj sumi po investitorima, fazi realizacije ugovora (ažurira se) i eventualnim aneksima.

 

Urbanizam - slika 3

 

Evidencija urbanističkih planova sa praćenjem realizacije znači unos podataka o godini, vrsti i broju plana, opisu posla, pri čemu se svaki plan vezuje za odgovarajući ugovor i podatke o investitorima. Realizacija plana se prati po fazama, pri čemu se za svaku fazu evidentira status, iznos, procenat finansijskog učešća, rok izrade, sektor koji radi datu fazu, odgovorno lice i datum stvarnog završetka rada.

 

Jednokratni poslovi se evidentiraju na sličan način, samo je manji obim podataka.

 

Urbanizam - slika 4

 

Fakture kupcima imaju izgled standardnih faktura za usluge,
s tim što obavezno sadrže i podatke o ugovoru i fakturama za avans, koje se takođe evidentiraju.

 

Uz fakture postoje i knjižna odobrenja i knjižna zaduženja.

 

Urbanizam - slika 5

 

Za dugoročne poslove fakturiše se po privremenim situacijama i konačnoj situaciji.

 

Urbanizam - slika 6

 

Različiti izveštaji omogućavaju praćenje realizacije planova po godinama, vrstama planova, ugovorima, sektorima, izvršiocima, rokovima, investitorima, finansijskim rezultatima, statusima, fazama...

 

Urbanizam - slika 7

 

Automatsko knjiženje dokumentacije - veza sa Glavnom knjigom.
Podrazumeva definisanje plana knjiženja za svaku vrstu dokumenta.
Na osnovu zadatih parametara formira se nalog za knjiženje u Glavnoj knjizi.

 

Urbanizam - slika 8

 

Klasična Glavna knjiga, sa dodatnim izveštajima koji se odnose na finansijski deo realizacije planova.

 

Urbanizam - slika 9

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL