www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  Komunalne delatnosti  >>  Toplotna energija

 

Komunalne delatnosti lokalne samouprave

 

Obračun i naplata toplotne energije

 

linija

 

Ovo je softversko rešenje za obračun naknade za utrošenu toplotnu energiju, obračun naknada za održavanje toplovodnih sistema, obračun PDV-a i kamate, štampa računa fizičkim licima i faktura pravnim licima, knjiženje faktura pravnim licima, utuženje, kao i odgovarajuća potrebna izveštavanja.

 

Da bi softver funkcionisao pravilno, neophodno je najpre uneti matične podatke pravnih i fizičkih lica, podesiti sve parametre i popuniti sve šifarnike odgovarajućim podacima.

 

U matičnim podacima fizičkih lica unosi se šifra objekta (partije), ime i prezime vlasnika stana i njegov matični broj (JMBG), mesto i ulica gde se nalazi stan, broj zgrade, ulaz i broj stana, status i površina stana, datum od kada je stan useljen, da li ima održavanje, uvećanje grejanja, popust, procenat plaćanja.

 

Toplana - slika 1

 

Zatim se unose matični podaci o poslovnom prostoru (lokali, kancelarije, podrumi i sl).

 

Unosi se šifra i naziv poslovnog prostora, područje, mesto i ulica gde se nalazi prostor, broj zgrade i ulaz,
status i površina prostora, visina i tip prostora, procenat plaćanja i status kamate.

 

Toplana - slika 2

 

Povezivanje poslovnog prostora sa zakupcima prostora vrši se preko ovog bloka i unošenjem odgovarajućih statusa.

 

Toplana - slika 3

 

Unos - knjiženje uplata obveznika za fizička lica se vrši preko sledećeg bloka, a za pravna lica se uplate mogu preuzeti iz Glavne knjige.

 

Toplana - slika 4

 

Toplana - slika 5

 

Svakog meseca se definiše obrada sa odgovarajućim parametrima za pravna i fizička lica posebno,
formiraju računi i fakture, odštampaju isti i izvrše odgovarajuća knjiženja u Glavnu knjigu.

 

Toplana - slika 6

 

Toplana - slika 7

 

Toplana - slika 8

 

Knjiženje zaduženja, poreza i kamate u Glavnu knjigu vrši se tako što se najpre u Glavnoj knjizi otvori nalog za knjiženje,
a zatim se izvrši automatsko knjiženje.

 

Toplana - slika 9

 

Izborom odgovarajućeg izveštaja sa menija za izveštavanje, formira se traženi izveštaj,
koji se nakon pregleda na ekranu može po želji odštampati.

 

Računi za fizička lica formiraju se u formi za slanje poštom, sa odgovarajućim pakom.

 

Toplana - slika 10

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL