www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  Komunalne delatnosti  >>  Zakup prostora i održavanje zgrada

 

Komunalne delatnosti lokalne samouprave

 

Obračun zakupa poslovnog prostora i održavanja zgrada

 

linija

 

Ovo je softversko rešenje za obračun zakupa za poslovni prostor i stanove, obračun naknada za održavanje istih, obračun PDV-a i kamate, štampa računa i faktura, knjiženje faktura pravnim licima kao i odgovarajuća potrebna izveštavanja.

 

Da bi softver funkcionisao pravilno, neophodno je najpre podesiti sve parametre, popuniti sve šifarnike odgovarajućim podacima i uneti matične podatke o stanovima, poslovnom prostoru i zakupcima poslovnog prostora.

 

Matični podaci o stanovima sadrže šifru objekta (partije), ime i prezime vlasnika stana i njegov matični broj (JMBG), mesto i ulicu gde se nalazi stan, broj zgrade, ulaz i broj stana, status i površinu stana, datum od kada je stan useljen, da li ima neko održavanje (tekuće, investiciono, higijena), da li je stan otkupljen i, ako nije, iznos zakupa.

 

Prostor - slika 1

 

Za poslovni prostor unosi se šifra i naziv poslovnog prostora, područje, mesto i ulica gde se nalazi prostor, broj zgrade i ulaz, status i površina prostora, vrsta i veličina prostora, da li ima tekuće održavanje i iznos za održavanje ako ga ima, iznos umanjenja zakupa ako postoji, da li je zakup izvršen putem licitacije i iznos zakupa ako jeste.

 

Prostor - slika 2

 

Povezivanje poslovnog prostora sa zakupcima prostora vrši se preko ovog bloka i unošenjem odgovarajuĉih statusa.

 

Prostor - slika 3

 

Unos - knjiženje uplata obveznika za fizička lica se vrši preko sledećeg bloka, a za pravna lica se uplate mogu preuzeti iz Glavne knjige.

 

Prostor - slika 4

 

Prostor - slika 5

 

Svakog meseca se definiše obrada sa odgovarajućim parametrima za pravna i fizička lica posebno,
formiraju računi i fakture, odštampaju isti i izvrše odgovarajuća knjiženja u Glavnu knjigu.

 

Prostor - slika 6

 

Prostor - slika 7

 

Prostor - slika 8

 

Knjiženje zaduženja, poreza i kamate u Glavnu knjigu vrši se tako što se najpre u Glavnoj knjizi otvori nalog za knjiženje,
a zatim se izvrši automatsko knjiženje.

 

Prostor - slika 9

 

Izborom odgovarajućeg izveštaja sa menija za izveštavanje, formira se traženi izveštaj,
koji se nakon pregleda na ekranu može po želji odštampati.

 

Računi za fizička lica formiraju se u formi za slanje poštom, sa odgovarajućim pakom.

 

Prostor - slika 10

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL