www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  Komunalne delatnosti  >>  Gradsko građevinsko zemljište

 

Komunalne delatnosti lokalne samouprave

 

Gradsko građevinsko zemljište

 

linija

 

Ovo je softversko rešenje za obračun naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, formiranje i štampu rešenja o visini naknade, evidencije uplata itd.

 

Da bi softver funkcionisao pravilno, neophodno je najpre uneti matične podatke pravnih i fizičkih lica, evidentirati prostore za koje se vrši obračun, podesiti sve parametre i popuniti sve šifarnike odgovarajućim podacima.

 

U matičnim podacima unosi se šifra partnera ili JMBG, naziv partnera ili ime i prezime fizičkog lica, mesto i adresa prostora i ostali podaci od značaja za funkcionisanje sistema.

 

GGZ - slika 1

 

GGZ - slika 2

 

Kod registrovanja prostora unose se adresni podaci o prostoru, površini, zoni u kojoj se nalazi, delatnosti i nameni prostora.

 

GGZ - slika 3

 

Cene naknade zavise od namene (delatnosti) prostora i zone u kojoj se nalazi prostor,
tako da je neophodno redovno ažurirati šifranik delatnosti i cenovnik.

 

GGZ - slika 4

 

GGZ - slika 5

 

Na početku godine se formira početno stanje dugovanja, izvrši zaduženje za tu godinu, formiraju i odštampaju rešenja o zaduženju.

 

GGZ - slika 6

 

Izborom odgovarajuće stavke sa menija za štampu, formiraju se odgovarajući izveštaji.

 

GGZ - slika 7

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL