www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  DMS  >>  ArchiMed - upravljanje medicinskom dokumentacijom

 

ArchiMed

 

Sistem za upravljanje medicinskom dokumentacijom

 

linija

 

Medicinske ustanove su zbog velikog broja podataka potrebnih u svakodnevnom radu sa pacijentima veliki proizvođač papirne dokumentacije. Vreme čuvanja papirne dokumentacije nije zakonom precizno definisano, pa se pojedine vrste medicinske dokumentacije čuvaju po 20, 30, 50 godina, čak i trajno. Vremenom ovo obilje dokumenata postaje problem:

 

 • potreban je veliki prostor za skladištenje;

 • uslovi za skladištenje dokumentacije često nisu adekvatni, pa je dokumentacija izložena oštećenjima i propadanju;

 • vreme potrebno za razvrstavanje i pronalaženje željenog dokumenta se sa rastom količine dokumenata drastično povećava;

 • dokumentacija se često izdaje na revers za naučno-istraživačke, sudske i druge potrebe, tako da pojedina dokumenta nisu u svakom trenutku na raspolaganju;

 • pri izdavanju veće količine dokumenata postoji mogućnost da se pojedini delovi dokumenata pomešaju, izgube, pogrešno zavedu, tako da dokumentacija postaje nepotpuna.

 

linija

 

Rešenje problema predstavlja mikrofilmovanje dokumentacije, koje omogućava značajnu uštedu u prostoru, i trajan i zakonski priznat način za čuvanje podataka. Pored toga, u procesu mikrofilmovanja se dobija elektronska forma dokumenta pogodna za operativan rad na računaru. Naš softver Vam pomaže da sa takvim formatom dokumenta radite na bezbedan i jednostavan način.

 

linija

 

Projekat za digitalizaciju i arhiviranje dokumentacije obuhvata:

 

 • preuzimanje dokumentacije,

 • pripremu i sređivanje dokumentacije za digitalizaciju (skeniranje), hronološki po vrsti dokumenta i datumu dokumenta,

 • mikrofilmovanje na osnovu skeniranih dokumenata,

 • unos podataka sa istorija bolesti u bazu podataka,

 • instalaciju odgovarajućeg aplikativnog softvera ArchiMed i

 • fizičko arhiviranje papirne dokumentacije.

 

linija

 

Prednosti upotrebe aplikacije ArchiMed nad papirnom dokumentacijom:

 

 • Sva dokumentacija je dostupna

 • Sprečeno je dalje gubljenje na čitljivosti dokumenata zbog uslova skladištenja

 • Brzo pretraživanje i pronalaženje željene dokumentacije

 • Statistička obrada grupnih podataka se može iskoristiti u naučno-istraživačke svrhe

 • Osoblje se značajno rasterećuje administrativnih poslova

 • ArchiMed je prilagođen potrebama zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

 • Interfejs aplikacije je veoma jednostavan i lak za upotrebu

 • Ušteda u vremenu potrebnom za pronalaženje prethodnih dokumenata

 • Uvid u dokumentaciju omogućava lekaru da stekne potpuniju sliku o zdravstvenom stanju pacijenta, oslanjajući se na medicinske podatke, a ne samo na izjavu pacijenta

 • Generisanje statističkih podataka i različitih vrsta izveštaja baziranih na digitalizovanim podacima iz medicinske dokumentacije

 • Definisanjem korisnika aplikacije omogućena je zaštita od neovlašćenog korišćenja

 • Kreiranjem prava svakom korisniku obezbeđena je poverljivost informacija

 

linija

 

ArchiMed  je kreiran tako da podržava integrisani (centralizovani) sistem, tačnije jedan sistem može opsluživati veliki broj radnih stanica, raspoređenih u različitim prostorijama koje se mogu nalaziti u različitim delovima objekta. Aplikacija, baza podataka i skenirani podaci se postavljaju na serveru, instalacija i upotreba aplikacije na klijentu je jednostavna.

 

linija

 

Osnovna ideja je da se pomogne lekarima u njihovom svakodnevnom radu na taj način što će prilikom prijema pacijenta imati uvid u njegove ranije posete ustanovi, ukoliko se one nalaze u sistemu. Na primer, željenu istoriju bolesti lekar može naći jednostavnim unošenjem JMBG pacijenta, a pregled nađene istorije bolesti uključuje i svu pripadajuću dokumentaciju (laboratorijske analize, upute i izveštaje sa drugih odeljenja-klinika, otpusnu listu, rentgenske snimke i dr.). Pripadajuća dokumentacija je klasifikovana po vrstama dokumenata i sortirana hronološki u okviru vrste. Željeni dokument iz istorije bolesti se zatim može pregledati, uvećati, umanjiti, rotirati, štampati...

 

 

ArchiMed - slika 1

 

ArchiMed - slika 2

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL