www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  JPS  >>  Obračun primanja i kadrovska evidencija

 

JPS (jedinstveni poslovni sistem)

 

linija

 

Obračun zarada, obračun ostalih primanja, kadrovska evidencija radnika

 

linija

 

 

Aplikacija:

 

1)

Obračun zarada i naknada

 

 • Parametrizovan obračun zarada i naknada, sa svim specifičnostima (minimalna zarada, dopuna do minimalne, bolovanja, porodilje, invalidi, više isplatnih mesta, obustave)

 • Štampa svih zakonom propisanih obrazaca (OD, OD1, OPJ, sve refundacije, virmani, isplatni listić i spiskovi zarada, PPP obrazac, M4, lični karton)

 • Izrada fajlova i obrazaca u elektronskom obliku

 • Veliki broj pratećih i operativnih izveštaja

 • AKTUELNO:  Automatsko formiranje obrazaca potrebnih za  Registar zaposlenih u javnom sektoru

 

2)

Kadrovska evidencija radnika

 

 • Evidencija radnika i radnih mesta (sistematizacija i opis radnih mesta, opis radnih mesta, kolektivni ugovori, ugovori o radu)

 • Donošenje i štampanje odgovarajućih odluka i rešenja

 • Štampanje potrebnih izveštaja za operativno poslovanje, statistiku i dr.

 

3)

Obračun drugih primanja

 

 • Obračun svih drugih primanja koja nisu lična primanja, a na njih se plaćaju porezi i doprinosi (ugovori o delu, autorski honorari, troškovi službenog puta, prevoz radnika, igre na sreću, stipendije učenika i studenata, prihodi od kapitala, nagrade za jubileje, otpremnine penzionerima)

 • Štampa svih propisanih obrazaca (OPJ1 do OPJ8, MUNK, DUNK)

 

4)

 

 

Tisab

Registracija i evidentiranje radnog vremena

 

 • Automatsko registrovanje vremena i slike ulaza/izlaza

 • Automatsko preuzimanje podataka sa uređaja za registrovanje vremena i video kamere

 • Prikaz slike radnika koji je prošao identifikaciju

 • Formiranje izveštaja po radnicima i organizacionim jedinicama

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL