www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  JPS  >>  Robno-materijalno i finansijsko poslovanje

 

JPS (jedinstveni poslovni sistem)

 

linija

 

Robno-materijalno i finansijsko poslovanje, osnovna sredstva

 

linija

 

 

Aplikacija:

 

1)

Robno-materijalno poslovanje

 

 • Nabavka i prodaja (veleprodaja, maloprodaja)

 • Fakturisanje robe i usluga

 • Radna forma komercijaliste (akcije, bonusi za partnere, rezervacije)

 • Magacinsko poslovanje (praćenje stanja, nivelacije, popisi)

 • Ino- i domaće kalkulacije (maloprodaja i veleprodaja)

 • Poslovne knjige: KEPU, KPR, KIR

 • Maloprodajni računi i rad sa fiskalnim uređajima

 • Proizvodnja (sastavnice, radni nalozi, trebovanja, predajni nalozi)

 • Servis

 • Automatsko knjiženje dokumentacije za Glavnu knjigu

 • Automatska obrada i knjiženje popisa sa formiranjem početnog stanja

 • Parametrizovane funkcije dokumenata (uticaj na lager, knjiženje, formiranje knjiga)

 • Hijerarhijska klasifikacija artikala (grupe, brendovi, vrste) i veza sa PDV-om

 • Veliki broj finansijskih i menadžerskih izveštaja

 

2)

Finansijsko knjigovodstvo

 

 • Hijerarhijski kontni plan (budžetske ustanove i privredni subjekti)

 • Finansijsko knjiženje

 • Robno knjiženje (dinamički plan automatskog knjiženja dokumenata)

 • Masovno i pojedinačno automatsko knjiženje dokumenata iz trgovine, proizvodnje i servisa

 • Vođenje analitika

 • Automatsko zatvaranje godine i formiranje početnog stanja

 • Praćenje dugovanja i potraživanja po partnerima i rokovima plaćanja

 • Zatvaranje otvorenih stavki (IOS)

 • Veliki broj operativnih izveštaja

 

3)

Osnovna sredstva

 

 • Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara po vrstama, kontima, amortizacionim grupama, lokacijama, zaduženjima i sl.

 • Automatski obračun amortizacije i revalorizacije, grupno i pojedinačno

 • Obračun poreske amortizacije

 • Formiranje popisnih listi po raznim osnovima

 

 

AKTUELNO:  Automatsko formiranje izveštaja potrebnih za  ličnu kartu preduzeća

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL