www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Fiskalni program  >>  Postanite distributer

 

Postanite distributer fiskalnih proizvoda TEHNICOM INFORMATIKE !

 

 

U cilju širenja distributivne mreže i približavanja proizvoda TEHNICOM INFORMATIKE većem broju krajnjih korisnika, pozivamo sve zainteresovane za prodaju i distribuciju fiskalnih proizvoda da nam se jave i postanu naši ovlašćeni prodavci i distributeri.

 

Uz Vaše poznavanje lokalnog tržišta i prepoznavanje potencijalnih novih korisnika, kao i činjenicu da su naši proizvodi tradicijom, kvalitetom i cenom konkurentni na tržištu i poznati krajnjim korisnicima, smatramo da u TEHNICOM INFORMATICI možete imati pravog partnera za poslovanje. Tome bi trebalo da doprinese i dobro izbalansirana i atraktivna rabatna politika, gde možete prepoznati svoj interes za saradnju sa nama.

 

Ukoliko želite da se priključite mreži ovlašćenih distributera fiskalnih uređaja TEHNICOM INFORMATIKE, potrebno je da nam dostavite:

 

  • popunjen  zahtev  za sticanje statusa ovlašćenog distributera fiskalnih uređaja TEHNICOM INFORMATIKE.

 

Ukoliko Vaš zahtev bude prihvaćen (o čemu ćete biti pismeno obavešteni), potrebno je da nam dostavite sledeće:

 

  1. kopiju identifikacije PIB-a;

  2. podatke za identifikaciju partnera (matični broj, žiro račun, itd.);

  3. rešenje APR / Izvod rešenja APR, ne starije od tri meseca;

  4. podatke o registraciji obveznika PDV,

 

nakon čega ćemo Vam ponuditi da potpišete Ugovor o distribuciji fiskalnih uređaja.

 

Sa potpisanim primercima Ugovora o distribuciji fiskalnih uređaja, na ime obezbeđenja naplate potraživanja potrebno je da nam dostavite sledeće:

 

  1. dve blanko solo menice, potpisane i overene pečatom (potpisnik na menici mora da bude lice čiji je potpis deponovan na KDP, potpis na menici mora da bude identičan potpisu ovlašćenog lica na KDP), sa dokazom o evidentiranju kod poslovne banke;

  2. dva primerka  meničnog ovlašćenja ,  potpisana i pečatirana na isti način kao i menica;

  3. fotokopiju Kartona deponovanih potpisa.

 

Nadamo se uspešnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo !

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL